• Esmar Ehitus AS
 • Esmar Ehitus AS
 • Esmar Ehitus AS
 • Esmar Ehitus AS

Referentsid

2014

 • Kohtla-Järve Sompa linnaosa veevarustuse osaline rekonstrueerimine. II OSA. Kohtla-Järve Sompa linnaosa peatorustike projekteerimis- ja ehitustööd II

2013

 • Naissaare sadamahoone rekonstrueerimine
 • Naissaare sadama generaatorihoone ehitamine
 • Pärnu-Jaagupi alevi täiendavate vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd. Kergu mnt lõpp
 • Torustike projekteerimine ja ehitus Püünsi külas
 • Paldiski linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni parendamise projekti projekteerimis- ja ehitustööd
 • Paldiski linna veetöötlusjaama ehitustööd
 • Luige-Kiili ühisveevärkide parendamine

2012

 • Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd OSA nr. 3 (Kiviloo linnaosa)
 • Elva väikelastekodu ühe paarismaja ehitus Kase tn 27
 • Elva väikelastekodu kahe paarismaja ehitus Järve tn 1
 • Kaitseväe Logistikakeskus
 • Viimsi valla Nelgi tee 1 parkla II etapi ehitustööd

2011

 • Pärnamäe tee 25 arendusala vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustikud ning tee-ehitus
 • Tulbi tee 6 arendusala vee- ja kanalisatsioonitorustikud (I ja II etapp)
 • Nõmme LO, Valguse tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Nõmme LO, Hiiu-Maleva tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Nõmme LO, Uku, Ugala ja Sulevi tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Viimsi Veetöötlusjaama rajamine

2010

 • Kiili vallas Lageda DP ala vee- ja kanalisatsiooni torustike ehitus
 • Haabersti LO, Tallinn Taela-Tanuma vesikonna veevarustuse, reovee- ja sadeveekanalisatsiooni torustikud
 • Nõmme LO, Trummi tn välisvõrgud lõigus Külmallika tn kuni Trummi tn 28
 • Põhja-Tallinn LO, Tallinn Laevastiku tn kanalisatsiooni pumpla
 • Nõmme LO, Tallinn Nõmme 8-2 veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Lasnamäe LO, Tallinn Suur-Sõjamäe tn piirkonna vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus

2009

 • Nõmme LO, Kaarla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine
 • Nõmme LO, Kalmistu / Valdeku tee reoveekanalisatsiooni torustike rajamine
 • Aianduse puurkaev-pumpla
 • Tallinn, Lasnamäe LO, Bauhaus kaupluse välistorustikud

2008

 • Rae vald, Kivinuki tee vee ja kanalisatsioonitorustikud
 • Tammneeme küla vee- ja kanalisatsiooni-torustike projekteerimine ja rajamine
 • Mõigu elamupiirkonna vee-, kanalisatsiooni ja drenaažitorustike projekteerimine ja ehitus

 

Teated

Rohuneeme tee 12, Haabneeme 74001
Viimsi vald, Harjumaa, Eesti